<tbody id="1bz2m"></tbody>
    新思考網 加入收藏
    坊主介紹

    姓名:

    E-Mail:
    QQ:
    單位:
    研修寄語:
    • 項目簡報
    • 工作坊簡報
    • 研修作業
    • 研修日志
    • 在線研討活動
    • 工作坊活動
    • 研修資源
    • 研修總結
    • 研修數據
    更新時間:2019-11-21
    成員 登錄次數 學時數(分鐘) 作業數 評論數 研修社區交流數 學習總結數 成績
    張娟 1 0 0 0 0 0 0
    王燕娥 5 30 0 0 0 0 0
    冉強紅 0 0 0 0 0 0 0
    趙愛紅 75 1,124 0 0 5 1 0
    王玉艷 21 1,018 0 0 1 0 0
    劉紅霞 58 897 1 9 0 1 0
    趙君平 9 507 1 4 5 0 0
    盧燕芳 47 1,154 1 2 0 1 0
    鮑小凡 1 28 1 1 0 0 0
    郭娟娟 2 76 1 0 0 0 0
    楊平幫 2 54 1 0 0 0 0
    陳雙蘭 1 562 1 0 0 0 0
    王亮 4 136 1 0 0 0 0
    陸小云 6 201 1 0 0 0 0
    劉應芳 5 102 1 0 0 0 0
      <tbody id="1bz2m"></tbody>
      春药按摩人妻中文字幕