<tbody id="1bz2m"></tbody>
    新思考網 加入收藏
    坊主介紹

    姓名:

    E-Mail:
    QQ:
    單位:
    研修寄語:
    • 項目簡報
    • 工作坊簡報
    • 研修作業
    • 研修日志
    • 在線研討活動
    • 工作坊活動
    • 研修資源
    • 研修總結
    • 研修數據
    更新時間:2019-11-21
    成員 登錄次數 學時數(分鐘) 作業數 評論數 研修社區交流數 學習總結數 成績
    宋悅 12 126 0 1 0 0 0
    周繼明 0 0 0 0 0 0 0
    王貴芳 3 23 0 0 0 0 0
    王堃 0 0 0 0 0 0 0
    黎海軍 2 7 1 1 0 0 0
    竇建華 19 506 1 1 0 0 0
    任元元 2 0 1 0 0 0 0
    姚建華 37 1,125 2 15 0 1 0
    楊小榮 30 553 2 8 2 1 0
    王玉梅 51 1,332 2 1 0 0 0
    呂敏航 12 357 2 0 0 1 0
      <tbody id="1bz2m"></tbody>
      春药按摩人妻中文字幕